Нөхцөл

ТОЙМ

Энэ вэбсайтыг капсулын хэмжээгээр ажиллуулдаг. Сайтын туршид “бид”, “бид”, “бидний” гэсэн нэр томъёо нь капсулын хэмжээг илэрхийлдэг. капсул хэмжээ нь энэхүү вэбсайтыг санал болгодог бөгөөд үүнд энэ сайтаас авах боломжтой бүх мэдээлэл, хэрэгсэл, үйлчилгээг хэрэглэгч танд өгөх болно.

Манай сайтад зочилж, эсвэл биднээс ямар нэгэн зүйл худалдаж авснаар та манай “Үйлчилгээ” -нд хамрагдах бөгөөд эдгээр нэмэлт нөхцөл, журам, түүний дотор дараахь нөхцлүүд (“Үйлчилгээний нөхцөл”, “Нөхцөл”) -ийг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна. энд дурдсан ба / эсвэл гипер холбоосоор авах боломжтой. Эдгээр Үйлчилгээний Нөхцөлүүд нь сайтын бүх хэрэглэгчдэд, үүнд хөтөч, борлуулагч, үйлчлүүлэгч, худалдаачин, агуулгын хувь нэмэр оруулагч хязгааргүй хэрэглэгчид хамаарна.

Манай вэбсайтад нэвтрэх эсвэл ашиглахаасаа өмнө эдгээр Үйлчилгээний нөхцлийг анхааралтай уншина уу. Сайтын аль нэг хэсэгт нэвтрэх буюу ашиглах замаар та эдгээр Үйлчилгээний нөхцлийг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна. Хэрэв та энэхүү гэрээний бүх нөхцлийг хүлээн зөвшөөрөхгүй бол вэбсайт руу нэвтрэх эсвэл ямар нэгэн үйлчилгээ ашиглах эрхгүй байж болно. Хэрэв эдгээр Үйлчилгээний нөхцлийг санал гэж үзвэл хүлээн авах нь эдгээр Үйлчилгээний нөхцлөөр тодорхой хязгаарлагдана.

Одоогийн дэлгүүрт шинээр нэмэгдсэн аливаа шинж чанар, хэрэгсэл нь мөн Үйлчилгээний Нөхцөлд хамаарна. Та энэ хуудсан дээрээс Үйлчилгээний нөхцлийн хамгийн сүүлийн хувилбарыг хүссэн үедээ хянах боломжтой. Вэбсайтдаа шинэчлэлт болон / эсвэл өөрчлөлт оруулах замаар эдгээр Үйлчилгээний нөхцлийн аль нэг хэсгийг шинэчлэх, өөрчлөх эсвэл солих эрхтэй. Энэ хуудсыг үе үе шалгаж байх нь таны үүрэг юм. Аливаа өөрчлөлт оруулсны дараа вэбсайтаа үргэлжлүүлэн ашиглах эсвэл вэбсайт руу нэвтрэх нь эдгээр өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрөх болно.

Манай дэлгүүр IONOS дээр байрладаг. Тэд танд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ танд борлуулах боломжийг олгодог платформыг бидэнд өгдөг.

БҮЛЭГ 1 – ОНЛАЙН ДЭЛГҮҮРИЙН НӨХЦӨЛ

Эдгээр Үйлчилгээний нөхцлийг зөвшөөрснөөр та өөрийн оршин суугаа муж эсвэл мужийнхаа насанд хүрсэн насанд хүрсэн, эсвэл өөрийн муж, мужийн оршин суугч насанд хүрсэн гэдгээ илэрхийлж, бидэнд зөвшөөрлөө өгсөн гэдгээ илэрхийлж байна Таны бага насны асрамжид байгаа хүмүүст энэ сайтыг ашиглахыг зөвшөөр.

Та манай бүтээгдэхүүнийг ямар нэгэн хууль бус, зөвшөөрөлгүй зорилгоор ашиглаж болохгүй, мөн уг үйлчилгээг ашиглахдаа харьяаллынхаа хүрээнд хууль тогтоомж зөрчихгүй (үүнд зохиогчийн эрхийн тухай хуулиудыг оруулаад үүгээр хязгаарлахгүй).

Та өт, вирус эсвэл хор хөнөөлтэй ямар нэгэн код дамжуулах ёсгүй.

Нөхцөлүүдийн аль нэгийг зөрчсөн эсвэл зөрчсөн тохиолдолд таны үйлчилгээ шууд цуцлагдах болно.

БҮЛЭГ 2 – ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

Бид ямар ч шалтгаанаар хүссэн үедээ хэн нэгэнд үйлчилгээ үзүүлэхээс татгалзах эрхтэй.

Таны агуулга (зээлийн картын мэдээллийг оруулаагүй болно), шифрлэгдээгүй хэлбэрээр шилжүүлж болзошгүйг та ойлгож байна (а) янз бүрийн сүлжээгээр дамжуулах; болон (б) сүлжээ, төхөөрөмжийг холбох техникийн шаардлагад нийцүүлэх, дасан зохицох өөрчлөлт. Сүлжээгээр дамжуулах үед зээлийн картын мэдээлэл үргэлж шифрлэгддэг.

Үйлчилгээний зарим хэсгийг хуулбарлах, хуулбарлах, хуулбарлах, зарах, ашиглахгүй байх, үйлчилгээ ашиглах, үйлчилгээ эсвэл вэбсайт дахь аливаа холбоо барих үйлчилгээнд нэвтрэхийг зөвшөөрөхгүй. .

Энэхүү гэрээнд ашигласан гарчгийг зөвхөн ая тухтай байлгах үүднээс оруулсан бөгөөд эдгээр Нөхцөлийг хязгаарлахгүй эсвэл өөрөөр нөлөөлөхгүй.

3-Р БҮЛЭГ – МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДҮГЭЭР, БҮРЭН БОЛОМЖТОЙ, ХУРААНГҮЙ

Энэ сайт дээр байрлуулсан мэдээлэл үнэн зөв, бүрэн гүйцэд эсвэл одоогийн биш байвал бид хариуцлага хүлээхгүй. Энэ сайтын материалыг зөвхөн ерөнхий мэдээлэл авахаар өгсөн тул мэдээллийн анхан шатны, илүү нарийвчлалтай, илүү бүрэн гүйцэд, цаг үеэ олсон мэдээллийн эх сурвалжтай зөвлөлдөхгүйгээр шийдвэр гаргахдаа цорын ганц үндэслэл болгон ашиглах ёсгүй. Энэ сайт дээрх материалд найдах нь таны эрсдэлд хамаарна.

Энэ сайт нь тодорхой түүхэн мэдээллийг агуулж болно. Түүхэн мэдээлэл нь одоогийн биш бөгөөд зөвхөн таны лавлагаанд зориулагдсан болно. Бид энэ сайтын агуулгыг хэдийд ч өөрчлөх эрхтэй боловч манай сайтад байгаа мэдээллийг шинэчлэх үүрэггүй болно. Манай сайтад гарсан өөрчлөлтийг хянах нь таны үүрэг гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна.

БҮЛЭГ 4 – ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ҮНЭД ӨӨРЧЛӨЛТ

Манай бүтээгдэхүүний үнийг мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөх боломжтой.

Бид хэдийд ч мэдэгдэлгүйгээр Үйлчилгээг (эсвэл түүний хэсэг, агуулгыг) өөрчлөх, зогсоох эрхтэй.

Үйлчилгээг өөрчлөх, үнийн өөрчлөлт, түдгэлзүүлэх, зогсоох тохиолдолд бид танай болон гуравдагч этгээдийн өмнө хариуцлага хүлээхгүй.

БҮЛЭГ 5 – БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛЧИЛГЭЭ (хэрэв боломжтой бол)

Тодорхой бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зөвхөн вэбсайтаар дамжуулан онлайнаар авах боломжтой. Эдгээр бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ хязгаарлагдмал хэмжээтэй байж болох бөгөөд зөвхөн манай Буцах бодлогын дагуу буцааж эсвэл солилцож болно.

Дэлгүүрт гарч буй бүтээгдэхүүнийхээ өнгө, зургийг аль болох үнэн зөв харуулахын тулд бид бүх хүчин чармайлтаа дайчлан ажилласан. Таны компьютерийн дэлгэц ямар ч өнгийг зөв харуулах болно гэдгийг бид баталгаажуулахгүй.

Бид бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнийхээ борлуулалтыг хэн нэгэн, газарзүйн бүс нутаг эсвэл харьяаллаар хязгаарлах эрхтэй боловч эрхээ эдлэх албагүй. Бид энэ эрхээ тохиолдол бүрээр хэрэгжүүлж болно. Бид санал болгож буй аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хэмжээг хязгаарлах эрхтэй. Бүтээгдэхүүний бүх тодорхойлолт, бүтээгдэхүүний үнийг хэзээ ч мэдэгдэлгүйгээр, зөвхөн бидний үзэмжээр өөрчлөх боломжтой. Бид ямар ч бүтээгдэхүүнийг хэзээ ч зогсоох эрхтэй. Энэ сайт дээр хийсэн аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний саналыг хориглосон тохиолдолд хүчингүй болно.

Таны худалдаж авсан эсвэл олж авсан аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, мэдээлэл эсвэл бусад материалын чанар таны хүлээлтийг хангаж, үйлчилгээнд гарсан алдааг засахыг бид баталгаажуулахгүй.

БҮЛЭГ 6 – ТӨЛБӨРИЙН БУРАЛ, ДАНСЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Бидэнтэй хийсэн аливаа захиалгыг бид татгалзах эрхтэй. Бид өөрсдийн үзэмжээр нэг хүнд, нэг өрхөд эсвэл захиалгаар худалдаж авсан хэмжээг хязгаарлаж, цуцалж болно. Эдгээр хязгаарлалтууд нь үйлчлүүлэгчдийн ижил данс эсвэл түүний доор байрлуулсан захиалга, ижил зээлийн карт, / эсвэл ижил төлбөр тооцоо ба / эсвэл хүргэлтийн хаягийг ашигладаг захиалгыг багтааж болно. Захиалгад өөрчлөлт оруулах эсвэл цуцлах тохиолдолд захиалга өгөх үед ирүүлсэн имэйл болон / эсвэл төлбөрийн хаяг / утасны дугаартай холбоо барьж танд мэдэгдэхийг оролдож болно. Бид дангаараа дилер, борлуулагч эсвэл дистрибьютер захиалсан мэт харагдах захиалгыг хязгаарлах, хориглох эрхтэй.

Та манай дэлгүүрээс хийсэн бүх худалдан авалтын одоогийн, бүрэн, үнэн зөв худалдан авалт, дансны мэдээллийг өгөхийг зөвшөөрч байна. Та өөрийн акаунт болон имэйлийн хаяг, зээлийн картын дугаар, хүчинтэй хугацаа зэрэг бусад мэдээллийг цаг алдалгүй шинэчлэхийг зөвшөөрч байгаа тул бид таны гүйлгээг хийж, шаардлагатай бол тантай холбоо барих боломжтой болно.

Илүү дэлгэрэнгүйг манай Буцаах Бодлоготой танилцана уу.

БҮЛЭГ 7 – СОНГОЛТЫН ХЭРЭГСЭЛ

Бид танд хяналт тавьдаггүй, хяналт, оролтгүй гуравдагч этгээдийн хэрэгслийг ашиглах боломжийг танд олгоно.

Бид ямар ч баталгаа, мэдэгдэл, нөхцөлгүйгээр, ямар ч баталгаагүйгээр ийм багаж хэрэгсэлд “байгаа” болон “боломжтой бол” нэвтрэх боломжийг олгодог гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, хүлээн зөвшөөрч байна. Гуравдагч этгээдийн нэмэлт хэрэгслийг ашиглахтай холбоотойгоор бид ямар ч хариуцлага хүлээхгүй.

Сайтаар дамжуулан санал болгож буй нэмэлт хэрэгслийг ашиглах нь таны эрсдэл, үзэмжээр бүрэн хамаарна. Холбогдох гуравдагч талын үйлчилгээ үзүүлэгчийн өгсөн багаж хэрэгслийг ашиглах нөхцлийг сайн мэддэг, батлах ёстой.

Ирээдүйд бид вэбсайтаар дамжуулан шинэ үйлчилгээ, эсвэл функцуудыг санал болгож болно (үүнд шинэ хэрэгсэл, нөөцийг гаргах). Ийм шинэ онцлог шинж чанарууд болон үйлчилгээнүүд нь эдгээр Үйлчилгээний Нөхцөлд хамаарна.

БҮЛЭГ 8 – ГУРАВДУГААР ТАЛЫН ХОЛБОО

Манай үйлчилгээгээр дамжуулан авах боломжтой зарим агуулга, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд хөндлөнгийн этгээдийн материалыг багтааж болно.

Энэ сайтын гуравдагч этгээдийн холбоосууд таныг бидэнтэй холбоогүй гуравдагч этгээдийн вэбсайт руу чиглүүлж магадгүй юм. Бид агуулга, үнэн зөв байдлыг шалгах, үнэлэх үүрэг хүлээхгүй бөгөөд гуравдагч этгээдийн материал эсвэл вэбсайт, эсвэл гуравдагч этгээдийн бусад материал, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд хариуцлага, хариуцлага хүлээхгүй.

Гуравдагч этгээдийн вэбсайттай холбоотой бараа, үйлчилгээ, нөөц, агуулга, бусад гүйлгээг худалдан авах, ашиглахтай холбоотой аливаа хохирол, хохирлыг бид хариуцахгүй. Гуравдагч этгээдийн бодлого, үйл ажиллагааг сайтар нягталж үзээд аливаа гүйлгээ хийхээсээ өмнө тэдгээрийг ойлгосон эсэхээ шалгана уу. Гуравдагч этгээдийн бүтээгдэхүүний талаархи гомдол, нэхэмжлэл, асуудал, асуултууд нь гуравдагч этгээдэд чиглэгдэх ёстой.

9 БҮЛЭГ – ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ТАЙЛБАР, САНАЛ БИЧИГ БА БУСАД БҮРТГЭЛ

Хэрэв та бидний хүсэлтийн дагуу тодорхой тодорхой материал ирүүлсэн бол (жишээлбэл уралдааны бүтээлүүд) эсвэл манайхаас хүсэлтгүйгээр бүтээлч санаа, санал, санал, төлөвлөгөө, бусад материалыг онлайнаар, имэйлээр, шуудангаар эсвэл бусад хэлбэрээр илгээнэ үү. (хамтдаа ‘сэтгэгдэл’), та бидэн рүү дамжуулж буй аливаа сэтгэгдлийг ямар ч үед хязгаарлалтгүй, засах, хуулбарлах, хэвлэн нийтлэх, түгээх, орчуулах, өөр хэлбэрээр ашиглах боломжтой гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. Бид ямар ч үүрэг хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд үүрэг хүлээхгүй (1) ямар нэгэн тайлбарыг өөртөө итгэлтэй байлгах; (2) аливаа тайлбарын нөхөн төлбөрийг төлөх; эсвэл (3) аливаа сэтгэгдэлд хариу өгөх.

Бид өөрсдийн үзэмжээр тогтоосон контентыг хууль зөрчсөн, доромжилсон, заналхийлсэн, бусдыг доромжилсон, гүтгэлгийн шинжтэй, садар самуун, садар самуунд уруу татсан эсвэл бусад хэлбэрээр эсэргүүцэх, эсвэл аль нэг талын оюуны өмч, эсхүл эдгээр үйлчилгээний нөхцөлийг зөрчсөн гэж үзэх, хянах, засах, устгах үүрэг хүлээхгүй. .

Таны санал сэтгэгдэл нь зохиогчийн эрх, худалдааны тэмдэг, хувийн нууц, хувийн шинж чанар болон бусад хувийн болон бусад эрхийг зөрчихгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. Та цаашид санал сэтгэгдлээ доромжилсон, хууль зөрчсөн, бусдыг доромжилсон, садар самуун материал агуулаагүй, үйлчилгээ эсвэл бусад холбогдох вэбсайтын үйл ажиллагаанд ямар нэгэн байдлаар нөлөөлж болзошгүй компьютерийн вирус эсвэл бусад хортой програм агуулаагүй байхыг хүлээн зөвшөөрч байна. Та хуурамч имэйл хаяг ашиглаж болохгүй, өөрөөсөө өөр дүр эсгэж, эсвэл бусад сэтгэгдлийн гарал үүслийн талаар биднийг болон гуравдагч этгээдийг төөрөлдүүлж болохгүй. Та оруулсан аливаа тайлбар, түүний үнэн зөвийг дангаараа хариуцна. Таны болон гуравдагч этгээдийн оруулсан сэтгэгдэлд бид хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд хариуцлага хүлээхгүй болно.

БҮЛЭГ 10 – ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Дэлгүүрээр дамжуулан хувийн мэдээллээ илгээх нь манай Нууцлалын бодлогоор зохицуулагддаг. Манай нууцлалын бодлогыг үзэхийн тулд.

БҮЛЭГ 11 – АЛДАА, ТӨВРӨГГҮЙ БА ОЙЛГОЛТ

Заримдаа манай сайт эсвэл Үйлчилгээнд бүтээгдэхүүний тодорхойлолт, үнэ, урамшуулал, санал, бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтийн төлбөр, дамжин өнгөрөх хугацаа, бэлэн байдалтай холбоотой бичиг үсгийн алдаа, алдаа, орхигдлыг агуулсан мэдээлэл байж болно. Аливаа алдаа, дутагдал, орхигдуулалтыг засах, үйлчилгээ эсвэл бусад холбогдох вэбсайт дахь мэдээлэл буруу байх тохиолдолд захиалгыг цуцлах, захиалга цуцлах эрхтэй. .

Бид Үйлчилгээ болон бусад холбогдох вэбсайт дахь мэдээллийг шинэчлэх, өөрчлөх, тодруулах үүрэг хүлээхгүй бөгөөд үүнд хязгаарлалтгүй, үнийн мэдээлэл орно. Үйлчилгээ эсвэл холбогдох вэбсайтад ашигласан тодорхой шинэчлэлт, шинэчлэлтийн огноог тухайн үйлчилгээ эсвэл бусад холбогдох вэбсайт дахь бүх мэдээлэл өөрчлөгдсөн эсвэл шинэчлэгдсэн болохыг харуулахын тулд авч болохгүй.

БҮЛЭГ 12 – ХОРИГЛОЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ

Үйлчилгээний нөхцөлд заасан бусад хориглолтоос гадна танд сайт эсвэл түүний агуулгыг ашиглахыг хориглоно. (а) хууль бус зорилгоор; (б) хууль бус үйлдэл хийх, оролцохыг бусдаас шаардах; (в) олон улсын, холбооны, мужийн эсвэл мужийн аливаа журам, дүрэм, хууль тогтоомж, орон нутгийн захирамжийг зөрчих; (г) манай оюуны өмчийн болон бусдын оюуны өмчийн эрхийг зөрчих, зөрчих; (д) хүйс, бэлгийн чиг баримжаа, шашин шүтлэг, үндэс угсаа, арьсны өнгө, нас, үндэсний гарал, хөгжлийн бэрхшээл зэргээр дарамтлах, хүчирхийлэх, доромжлох, хорлох, нэр төр гутаах, гүтгэх, доромжлох, айлган сүрдүүлэх, ялгаварлан гадуурхах; (е) хуурамч, ташаа мэдээлэл оруулах; (ж) Үйлчилгээ эсвэл бусад холбогдох вэбсайт, бусад вэбсайт, интернетийн үйл ажиллагаа эсвэл үйл ажиллагаанд нөлөөлөхүйц ямар нэгэн байдлаар ашиглах эсвэл ашиглаж болох вирус эсвэл бусад төрлийн хортой кодыг байршуулах, дамжуулах; (ж) бусдын хувийн мэдээллийг цуглуулах, хянах; (i) спам, фиш, эм, шалтаг, аалз, мөлхөх, хусах; (к) аливаа садар самуун, ёс суртахуунгүй зорилгоор; эсвэл (к) Үйлчилгээ эсвэл холбогдох вэбсайт, бусад вэбсайтууд эсвэл интернетийн аюулгүй байдлын шинж чанаруудад хөндлөнгөөс оролцох эсвэл хөндлөнгөөс оролцох. Хориглосон аливаа ашиглалтыг зөрчсөн тул бид таны Үйлчилгээ эсвэл холбогдох вэбсайтыг ашиглахаа зогсоох эрхтэй.

13-Р ХЭСЭГ – БАТАЛГААГҮЙ ҮНЭЛГЭЭ; Хариуцлагын хязгаарлалт

Бид таны үйлчилгээг ашиглах нь тасралтгүй, цаг тухайд нь, аюулгүй байдал, алдаагүй байх баталгааг өгөхгүй, төлөөлөхгүй.

Үйлчилгээг ашигласнаар олж авсан үр дүн нь үнэн зөв эсвэл найдвартай байх болно гэдгийг бид баталгаажуулахгүй.

Бид үе үе бид танд мэдэгдэлгүйгээр тодорхойгүй хугацаагаар үйлчилгээг хасах эсвэл үйлчилгээг цуцлах боломжтой гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна.

Та уг үйлчилгээг ашиглах эсвэл ашиглах боломжгүй байх нь таны эрсдэлд хамаарна гэдгийг та бүрэн зөвшөөрч байна. Үйлчилгээгээр дамжуулан танд хүргэж буй үйлчилгээ ба бүх бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг (бидний тодорхой заагаагүйгээс бусад тохиолдолд) таны ашиглахад “бэлэн” ба “боломжтой” байдлаар, ямар ч илэрхийлэл, баталгаа, ямар ч нөхцлөөр илэрхийлэх, эсвэл өгөхгүйгээр өгөх болно. Худалдааны чанар, худалдаалагдах чанар, тодорхой зорилгод нийцсэн байдал, удаан эдэлгээ, нэр, зөрчилгүй байх зэрэг бүх далд баталгаа, нөхцөлийг багтаасан.

Капсулын хэмжээ ямар ч тохиолдолд манай захирал, албан тушаалтан, ажилтан, хараат компани, төлөөлөгч, гэрээт гүйцэтгэгч, дадлагажигч, ханган нийлүүлэгч, үйлчилгээ үзүүлэгч, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь аливаа гэмтэл, хохирол, нэхэмжлэл, шууд, дам, санамсаргүй, шийтгэх, тусгай, эсхүл аливаа ашиг, хохирол, үүнд хязгаарлалтгүйгээр алдсан ашиг, алдагдсан орлого, алдагдсан хадгаламж, мэдээллийн алдагдал, орлуулах зардал эсвэл түүнтэй адилтгах бусад хохирол, үүнд гэрээнд үндэслэсэн эсэх, гэмт хэрэг (хайхрамжгүй байдал орно), хатуу хариуцлага эсвэл бусад шалтгаанаар үйлчилгээ эсвэл уг үйлчилгээг ашиглан худалдаж авсан аливаа бүтээгдэхүүнийг ашиглах, эсвэл үйлчилгээ эсвэл аливаа бүтээгдэхүүнийг ашиглахтай холбоотой бусад нэхэмжлэлийн талаар, үүнд аливаа агуулга дахь алдаа, орхигдлыг багтаасан, үүгээр хязгаарлагдахгүй. үйлчилгээ ашиглахтай холбоотойгоор гарсан аливаа алдагдал, хохирол, тэдгээрийн боломжийн талаар зөвлөсөн ч гэсэн үйлчилгээгээр дамжуулан байрлуулсан, дамжуулсан эсвэл бусад хэлбэрээр ашиглах боломжтой агуулга (эсвэл бүтээгдэхүүн). Зарим муж улсууд эсвэл харьяалал нь үр дагавар, санамсаргүй байдлаар учирсан хохирлын хариуцлагыг хасах, хязгаарлахыг зөвшөөрдөггүй тул ийм муж, харьяаллын хувьд бидний хариуцлага хуулиар зөвшөөрөгдсөн дээд хэмжээгээр хязгаарлагдана.

БҮЛЭГ 14 – НӨХЦӨЛ

Та хор хөнөөлгүй капсулын хэмжээ, манай толгой компани, охин компаниуд, хараат компаниуд, түншүүд, офицерууд, захирлууд, агентууд, гэрээт гүйцэтгэгчид, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид, үйлчилгээ үзүүлэгчид, туслан гүйцэтгэгчид, ханган нийлүүлэгчид, дадлагажигч, ажилчдыг хохиролгүй, нөхөн төлбөрт хамруулж, хамгаалахыг зөвшөөрч байна. Таны эдгээр Үйлчилгээний нөхцөл, эсхүл тэдгээрийн оруулсан баримт бичгийг зөрчсөн, эсхүл аливаа хууль тогтоомж, гуравдагч этгээдийн эрхийг зөрчсөнтэй холбогдуулан аливаа хөндлөнгийн этгээдээс гаргасан боломжийн өмгөөлөгчийн төлбөр.

БҮЛЭГ 15 – ХЯЗГААРТАЙ БОЛОМЖ

Эдгээр Үйлчилгээний Нөхцөлийн аливаа заалт нь хууль бус, хүчин төгөлдөр бус, эсвэл хэрэгжих боломжгүй гэж тогтоогдсон тохиолдолд уг заалтыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу бүрэн хэмжээгээр хэрэгжүүлэх бөгөөд хэрэгжих боломжгүй хэсгийг эдгээр нөхцлөөс хассан гэж үзнэ. Үйлчилгээ, ийм шийдвэр нь бусад бусад заалтын хүчин төгөлдөр байдал, хэрэгжих байдалд нөлөөлөхгүй.

БҮЛЭГ 16 – Цуцлах

Гэрээг цуцлахаас өмнө үүссэн талуудын хүлээх үүрэг, хариуцлага нь энэхүү гэрээг цуцалснаар бүх зорилгоор оршин тогтнох болно.

Эдгээр Үйлчилгээний Нөхцөлийг та эсвэл бидний аль нэг нь цуцлаагүй тохиолдолд хүчин төгөлдөр болно. Та манай Үйлчилгээг ашиглахаа больсон гэдгээ мэдэгдсэнээр эсвэл манай сайтыг ашиглахаа больсон тохиолдолд эдгээр Үйлчилгээний нөхцлийг хэзээ ч цуцалж болно.

Хэрэв та манай шүүхийн шийдвэрийн дагуу эдгээр Үйлчилгээний Нөхцөлийн аливаа нөхцөл, заалтыг дагаж мөрдөөгүй, эсхүл таныг биелүүлээгүй гэж сэжиглэж байгаа бол бид энэ гэрээг хэдийд ч мэдэгдэлгүйгээр цуцалж болох бөгөөд та төлөх ёстой бүх дүнг хариуцах болно. дуусгавар болсон огноог оруулах; ба / эсвэл зохих ёсоор нь манай үйлчилгээнд (эсвэл түүний аль нэг хэсэгт) нэвтрэх эрхээ хасуулж болно.

БҮЛЭГ 17 – БҮХ ГЭРЭЭ

Бид эдгээр Үйлчилгээний нөхцлийн аливаа эрх, заалтыг хэрэгжүүлээгүй буюу хэрэгжүүлээгүй нь ийм эрх, заалтаас чөлөөлөгдөхгүй.

Энэхүү Үйлчилгээний Нөхцөлүүд болон манай сайт дээр байрлуулсан эсвэл Үйлчилгээний талаар байрлуулсан аливаа бодлого, үйл ажиллагааны дүрмүүд нь та бид хоёрын хоорондын бүх тохиролцоо, ойлголцлыг бүрдүүлдэг бөгөөд урьд өмнө нь хийгдсэн эсвэл орчин үеийн тохиролцоо, харилцаа холбоо, саналыг орлож, энэхүү үйлчилгээг ашиглахад тань хяналт тавих болно. , амаар эсвэл бичгээр, та бид хоёрын хооронд (үүнд, гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй, Үйлчилгээний нөхцлийн өмнөх хувилбарууд орно).

Эдгээр Үйлчилгээний нөхцлийг тайлбарлахдаа тодорхойгүй байгаа зүйлийг төсөл боловсруулж буй талтай холбож тайлбарлаж болохгүй.

БҮЛЭГ 18 – УДИРДЛАГЫН ХУУЛЬ

Эдгээр Үйлчилгээний Нөхцөлүүд ба танд үйлчилгээ үзүүлэх аливаа тусдаа гэрээнүүд нь Лондонгийн Капсулын Хэмжээний тухай хуулийн дагуу зохицуулагдана.

19 БҮЛЭГ – ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ

Та Үйлчилгээний Нөхцөлийн хамгийн сүүлийн хувилбарыг энэ хуудсан дээрээс хүссэн үедээ хянах боломжтой.

Бид өөрсдийн үзэмжээр вэбсайтдаа шинэчлэлт, өөрчлөлт оруулах замаар эдгээр Үйлчилгээний нөхцлийн аль ч хэсгийг шинэчлэх, өөрчлөх эсвэл солих эрхтэй. Өөрчлөлт байгаа эсэхийг манай вэбсайтыг үе үе шалгаж байх нь таны үүрэг юм. Эдгээр Үйлчилгээний Нөхцөлд оруулсан аливаа өөрчлөлтийг нийтлүүлсний дараа манай вэбсайт эсвэл үйлчилгээг үргэлжлүүлэн ашиглах эсвэл нэвтрэх нь эдгээр өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрөх болно.

БҮЛЭГ 20 – ХОЛБОО БАРИХ МЭДЭЭЛЭЛ

Үйлчилгээний нөхцлийн талаархи асуултыг enquiries@capsulesizes.com хаягаар бидэнд илгээнэ үү.

×